Logo

Vragen en Antwoorden

Stel hier uw vraag
(deze is niet zichtbaar voor anderen)


Waarom een vertaler inhuren?

Hebt u een document dat belangrijk is voor uw bedrijf of voor uzelf, dan kan het verstandig zijn om een professionele vertaler te raadplegen. Zeker wanneer u heel precies moet weten wat geschreven staat, zoals bij officiële documenten.

Hier volgt een goede vergelijking. Als u verkouden bent, kunt u prima een vriend of familielid vragen wat er aan de hand is. Maar als u vermoedt dat u een longontsteking hebt, gaat u natuurlijk naar een professionele arts. Voor uw belangrijke juridische zaken gaat u naar een advocaat. Trekt u dat eens door: wanneer u vertrouwt op een oppervlakkige vertaling van een belangrijk document, dan kan dat rampzalige gevolgen hebben.

Hoe zit het met computervertalingen via bijvoorbeeld Google Translate?

Die zullen u een begrijpelijke maar geen correcte vertaling geven (en misschien zelfs niet eens een vertaling die te begrijpen is). Genoeg om de essentie van wat er in een e-mail of informele brief staat duidelijk te maken, maar u loopt wel een risico.

Wat houdt CAT (Computer-Assisted Translation) in?

CAT verwijst naar het gebruik van professionele vertaalsoftware tools die ontworpen zijn om het werk van de vertaler veel nauwkeuriger te maken. Ook neemt het vertalen met deze tools veel minder tijd in beslag. Het is heel wat anders dan een computervertaling. Alles wordt vertaald door een menselijke vertaler. CAT-tools zijn softwareprogramma's die tegenwoordig steeds vaker Translation Environment Tools (TEnTs) worden genoemd.

De twee belangrijkste soorten databases in de meeste TEnTs zijn: translation memories (TM's) en termbases (TB's). Wanneer de database voor het eerst geïnstalleerd wordt, bevat deze geen data. Terwijl de vertaler doorwerkt, wordt elke zin in de brontaal opgeslagen in de translation memory, samen met de vertaling die ingevoerd wordt door de vertaler. Als dezelfde bronzin later weer voorkomt, zal de TEnT de eerdere vertaling vanuit zijn memory tonen. Omdat herhaalde vertaling van dezelfde zin hierdoor niet meer nodig is, zijn TEnTs bijzonder nuttig voor documenten die vaak herzien worden.

De vertaler kan ook termen en zijn eigen vertalingen in de termbase invoegen. Wanneer dezelfde term voorkomt in een nieuwe zin, toont de TEnT de correcte vertaling. Deze databases verminderen de tijd die het kost om een vertaling te maken en garanderen een consequente terminologie. Naarmate de vertaler de databases van de TEnT uitbreidt, zal die steeds meer voordeel leveren.

Verder informatie

Een tekst vertalen is een intensief denkproces en vereist specifieke kennis van de doeltaal. Een vertaler schudt de vertaling niet even uit z’n mouw. Een professionele vertaling is dan ook meer dan alleen het omzetten van woorden in een andere taal. Elk vakgebied heeft namelijk zijn specifieke vaktaal. Laat daarom jouw teksten vertalen door een ervaren vertaler die verstand heeft van jouw vakgebied.

Beëdigde Vertaling

Als u een certificaat of akte naar een ander land moet sturen, hebt u meestal een beëdigd document nodig.

Een beëdigde vertaling is een gewaarmerkte vertaling

Ondanks de technische vooruitgang, krijg je een beëdigde vertaling nog steeds op papier. Die wordt namelijk gestempeld en ondertekend, dat wil zeggen gewaarmerkt. Bij een waarmerk gaat het om de originele handtekening.  

Waar bestaat de beëdigde vertaling uit?

De beëdigde vertaling bestaat uit de vertaling, een ondertekende verklaring van de beëdigd vertaler en de (gewaarmerkte) kopie of geprinte scan van de stukken die je hebt aangeleverd. Alle pagina’s zijn gestempeld en geparafeerd. Je mag de aan elkaar gehechte documenten onder geen beding uit elkaar halen. Dat maakt de beëdiging ongeldig.

Kan ik een scan van de beëdigde vertaling gebruiken?

Bij enkele vertaalbureau’s wel. Die mogelijkheid heb ik niet.

Kan ik een fotokopie van de beëdigde vertaling gebruiken?

Nee, dat kan niet. Een gewone fotokopie (of scan) heeft geen enkele juridische status. Wil je de papieren vertaling meerdere keren gebruiken? Bestel dan extra papieren exemplaren. Je kunt ze ook later nabestellen.

Kan ik een afdruk van de gewaarmerkte scan gebruiken?

Nee, dat kan niet. Als je het bestand print, is het niet rechtsgeldig. Het waarmerk is dan niet zichtbaar en de ondertekening is niet te verifiëren. Als alternatief voor zelf printen, kun je extra papieren exemplaren bestellen. Je kunt ze ook later nabestellen.

Wat is een Apostille? Wanneer heb je die nodig?

Waarvoor dient een apostille?

Met een apostille kun je je vertaling laten legaliseren. Vertaalde documenten moeten soms voorzien zijn van een apostille en/of legalisatie.

Een apostille is een relatief snelle manier om je document te legaliseren, dus rechtsgeldig te maken. Dit document is geldig in landen die het apostilleverdrag hebben ondertekend.

Hoe ziet een apostille eruit?

De apostille is een stempel (of sticker) van de rechtbank op een officieel document, die aantoont dat de handtekening op het document echt is. Met die stempel is het document geldig in het buitenland.

In welke landen?

Landen die het apostilleverdrag hebben ondertekend zijn. In de apostilleverdraglanden buiten de EU heb je altijd legalisatie in de vorm van een apostille nodig. Binnen de Europese Unie soms ook, maar vaak niet. Buiten de apostilleverdraglanden moet je het document laten legaliseren door het Consulair Dienstencentrum.

Welke documenten hebben een apostille nodig?

  • notariële akten
  • geboorteakten 
  • testamenten
  • getuigenverklaringen 
  • scheidingsakte

 

Hoe krijg je een apostille?

Heb je een document dat je rechtsgeldig wilt hebben in landen die het apostilleverdrag hebben ondertekend? Je kunt zelf een apostille aanvragen voor je document. Maar iemand anders mag dat ook doen. Je gaat naar de rechtbank met de beëdigde vertaling en laat er een apostille op zetten.

Waar in Nederland jouw beëdigd vertaler ook staat ingeschreven, elke rechtbank kan hem of haar in het gedeelde systeem vinden. Soms doet de beëdigd vertaler dit zelf voor je: dan is je tekst in één klap vertaald en gelegaliseerd. Daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden.

 

Apostilleverdrag - Wikipedia - De landen worden hier aangegeven.